Akcja POSIŁEK za posiłek

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji Charytatywnej „POSIŁEK za posiłek”.

§2

Organizatorem Akcji Charytatywnej jest Restauracja ROYAL INDIA s.c. ul Prosta 19, 87-100 Toruń, NIP: 9562286704; REGON: 340880549 (zwany dalej „ROYAL INDIA”).

§ 3

Beneficjentem Akcji Charytatywnej (dalej zwany „Beneficjentem”) jest Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (FSK) z siedzibą w Warszawie, Dom Generalny Zgromadzenia ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa, Odbiorcą 100% przekazanych środków są dzieci niewidome i niedowidzące z Indii będące pod opieką Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Wspierającym Akcję (dalej zwany „Wspierającym”) jest każda osoba lub podmiot, który zakupi danie obiadowe w Restauracji.

 

 

§ 5

Akcja Charytatywna trwa od października 2017r.

§ 6

  • 1. Produktami, które wspierają akcję charytatywną są:
  • a) Dania główne.

2. Towary wymienione w ust. 1 można nabyć w Restauracji.

§ 7

ROYAL INDIA zobowiązuje się, iż w okresie trwania Akcji Charytatywnej przekaże Beneficjentowi ustaloną kwotę, wystarczającą na opłacenie posiłku dziecka w Indiach (jeden zakupiony posiłek równa się jeden ufundowany posiłek).

§ 8

Szczegóły Akcji Charytatywnej dostępne są u managera Restauracji.

§ 9

Informację na temat beneficjenta http://triuno.pl/home/misje/indie/